Bankacılık Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku, Türkiye’de faaliyet gösterecek olan bankaların kuruluşu ve yurt dışında faaliyet gösteren bir bankanın ülkemizdeki ilk şubesi için atacağı adımı denetlemek, yatırım bankaları ile birlikte kalkınma bankalarının kuruluş işlemlerinde rol almak ve teminatlı işler sonucu açılan davaların takibini sağlamak gibi yetilere sahiptir. Bunun yanı sıra bankalardan aldığımız kredilerin sözleşme bölümünün hazırlanması ve sözleşmeler ile ilgili görüşmelerin gerçekleştirilmesi de bankacılık ve finans hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

SPK, yani sermaye piyasa kurulunun hukuksal işlemlerinin gerçekleştirilmesi de yine bankacılık ve finans hukuku kapsamında yer almaktadır. Mali organizasyon ve faktoring gibi konularda gerekli hukuki desteğin sağlanması durumu da söz konusudur. Geniş çapta bir işleyiş ağı söz konusu ve bu işleyişe hakim olmak adına ortaya konulan çok sayıda eser olduğunu da belirtmekte fayda var.

YUKARI