İdare ve Vergi Hukuku

Devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimine vergi hukuku adı veriliyor. Vergi, belki de en önemli vatandaşlık görevlerimizden bir tanesidir. Alacağımız hizmetler karşılığında vergi ödeme yükümlülüğüne sahibiz ancak ne yazık ki bu konuda usulsüzlükler devam ediyor ve yaptırımların ağırlaştırılmasına rağmen bunun önüne geçmek de pek mümkün olmuyor. Vergi hukuku, birey hakları ile birlikte devletin birey üzerindeki haklarını da ortaya koyuyor. Vergi borcu ile birlikte devletin ne gibi yaptırım hakkına sahip olduğu ya da bireyin bu süreçte neler yapabileceği gibi konular da yine vergi hukuku kapsamında ele alınıyor.

YUKARI