İş Hukuku

İş hukuku İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri, hak ve görevleri  belirleyen iş yeri ile ilgili kaideleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesine bağlı olmak koşuluyla çalışan kişiye işçi denir. Bünyesinde ücret karşılığı işçi çalıştıran kişiye ise işveren olarak hitap edilir.

İş veren tarafından organize edilerek hizmet ya da ürün üretilen yere ise iş yeri adı verilir.

İş yeri nedir ?

İş yeri himayesinde bulunan tüm alanlar mutfak , dinlenme alanı , muayene ve mesleki eğitim yerleri de iş yeri olarak kabul edilir.

İşveren  tarafından yetkilendirilen işveren adına hareket eden işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseye işveren vekili denir.

İş sözleşmesi işveren ve işçinin hizmet ve ücret anlaşması koşuluyla başlar.

İş hukuku iş sözleşmesi nedir ?

İş hukuku nezdinde  bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunludur.

YUKARI