Sigorta Hukuku

Sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren işletmelerin nasıl bir süreci takip etmeleri gerektiğini ve gösterdikleri faaliyetlerde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini, özetle bu işletmelerin çalışmalarını denetleyen ve düzenleyen hukuk birimine sigorta hukuku adı veriliyor. İki bölümde incelemek mümkündür. Hususi sigorta, kişiye özel çalışmaları kapsayan alt birim olarak kabul edilirken, sosyal sigorta ise toplulukların sosyal güvenceleri ile ilgileniyor.

Sigorta Hukuku Neden Gerekli?
İşletmelerin yaptığı hatalar ya da bireylerin sahip oldukları haklardan haberdar olmaması, bu alandaki hukuki sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sorunları en aza indirgemek ve insanlara sahip oldukları hakları tanıtabilmek, anlatabilmek ve sorunları kısa sürede çözebilmek adına sigorta hukukuna her zaman için ihtiyacımız olacaktır.
Yaşanan sorunların sigorta kapsamında olup olmadığı, her iki tarafın bu tür durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği ve yasal sürecin nasıl işleyeceği gibi soru işaretleri, sigorta hukuku ile birlikte resmi olarak yanıt buluyor.

YUKARI