Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticari faaliyette bulunma imkânına sahip olan ve her biri ayrı bir tüzel kişiliği bulunan aynı zamanda da birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları inceleyen ticaret hukuku ait dalıdır.

-Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan şirket türü adi şlrkettir ve adi şirketin tüzel kişiliği yoktur.
– Kooperatif Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan ortaklık türü kooperatif ortaklıktır, tüzel kişiliği vardır. Kooperatifler de ticaret şirketleri arasında sayılmışlır.
– Türk lîcaret Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan şirketlerin hepsinin tüzel kişiligi vardır, hepsi ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar ve o an itibarîyla kurulmuş olduklarından tacir sıfatını da alırlar.

YUKARI